פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50-60 2018

01.2018, 89 KB
02.2018, 89 KB
03.2018, 89 KB
04.2016, 89 KB
05.2016, 87.5 KB
06.2018, 88 KB
07.2018, 87.5 KB
08.2018, 87.5 KB
09.2018, 87.5 KB