פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

הוצאות ישירות - מסלול 60 ומטה 2017

12.2017, 111 KB