פתיחת תפריט הנגישות  
דוחות ודיווחים

דמי ניהול ועמלות 2018

 

שם המסלול שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל 2018 שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל 2018 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני בפועל 2018
קופת גמל עמ"י- מסלול לבני 50 ומטה 0.30% 0.13% 0.08%
קופת גמל עמ"י- מסלול לבני 50-60 0.30% 0.19% 0.15%
קופת גמל עמ"י- מסלול לבני 60 ומעלה 0.30% 0.08% 0.05%
קופת גמל עמ"י- מסלול ללא מניות 0.30% 0.01% 0.00%