פתיחת תפריט הנגישות  
דוחות ודיווחים

דמי ניהול ועמלות 2019

 

שם המסלול שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל 2019 שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל 2019 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני בפועל 2019
קופת גמל עמ"י- מסלול לבני 50 ומטה 0.33% 0.06% 0.114%
קופת גמל עמ"י- מסלול לבני 50-60 0.33% 0.164% 0.19%
קופת גמל עמ"י- מסלול לבני 60 ומעלה 0.33% 0.02% 0.061%
קופת גמל עמ"י- מסלול ללא מניות 0.33% 0.011% 0.026%
קופת גמל עמ"י- מסלול מניות* 0.33% - 0.664%
*מסלול מניות החל לפעול החל מחודש יוני 2019.