פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 50 ומטה - 2018

01.2018, 36.12 KB
02.2018, 35.31 KB
03.2018, 36.16 KB
04.2018, 34.99 KB
05.2018, 35.4 KB
06.2018, 35.52 KB
07.2018, 34.87 KB