פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול 50 ומטה

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2019 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2019
קופת גמל עמ"י - מסלול לבני 50 ומטה 0.114% 0.06% 0.33%