פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול 50 ומטה

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2018 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2018
קופת גמל עמ"י - מסלול לבני 50 ומטה 0.13% 0.08% 0.30%