פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה - 2020

שואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.26
ינואר-פברואר 0.72-