פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול מניות - 2020

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.74
ינואר-פברואר 5.17-