פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה - 2019 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2019)
ינואר 1.94
ינואר-פברואר 2.84
ינואר- מרץ 3.45
ינואר- אפריל 4.54
ינואר- מאי 4.01
ינואר-יוני 5.13
ינואר-יולי 5.88
ינואר-אוגוסט 5.65