פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 50-60 - 2018

01.2018, 35.01 KB
02.2018, 35.27 KB
03.2018, 35.65 KB
04.2018, 34.18 KB
05.2018, 35.01 KB
06.2018, 35.21 KB
07.2018, 35.14 KB