פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 60 ומעלה - 2018

01.2018, 34.93 KB
02.2018, 35.74 KB
03.2018, 35.54 KB
04.2018, 34.97 KB
05.2018, 34.45 KB
06.2018, 35.22 KB
07.2018, 35.7 KB