פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול ללא מניות - 2018

01.2018, 34.99 KB
02.2018, 35.74 KB
03.2018, 35.57 KB
04.2018, 34.97 KB
05.2018, 34.45 KB
06.2018, 35.22 KB
07.2018, 35.7 KB