פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50-60 2017

01.2017, 86.5 KB
02.2017, 80.5 KB
03.2017, 80.5 KB
04.2017, 80.5 KB
05.2017, 80.5 KB
06.2017, 80.5 KB
07.2017, 80.5 KB
08.2017, 80.5 KB
09.2017, 80.5 KB
10.2017, 88.5 KB
11.2017, 89 KB
12.2017, 89 KB