פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50-60 2018

01.2018, 89 KB
02.2018, 89 KB
03.2018, 89 KB
04.2016, 89 KB
05.2016, 87.5 KB
06.2018, 88 KB
07.2018, 87.5 KB
08.2018, 87.5 KB
09.2018, 87.5 KB
10.2018, 87.5 KB
11.2018, 14.22 KB
12.2018, 14.22 KB