פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50 ומטה 2017

01.2017, 86.5 KB
02.2017, 80.5 KB
03.2017, 80.5 KB
04.2017, 80.5 KB
05.2017, 80.5 KB
06.2017, 80.5 KB
07.2017, 80.5 KB
08.2017, 80.5 KB
09.2017, 80.5 KB
10.2017, 88.5 KB
11.2017, 88.5 KB
12.2017, 88.5 KB