פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול ללא מניות 2021

1.2021, 13.59 KB
2.2021, 13.6 KB
3.2021, 13.6 KB
4.2021, 13.61 KB
5.2021, 13.63 KB
6.2021, 13.63 KB