פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 60 ומעלה 2017

01.2017, 86.5 KB
02.2017, 80.5 KB
03.2017, 80.5 KB
04.2017, 80.5 KB
05.2017, 80.5 KB
06.2017, 80.5 KB
07.2017, 80.5 KB
08.2017, 80.5 KB
09.2017, 80.5 KB
10.2017, 88.5 KB
11.2017, 88.5 KB
12.2017, 88.5 KB