פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 60 ומעלה 2018

01.2018, 88.5 KB
02.2018, 88.5 KB
03.2018, 88.5 KB
04.2018, 88.5 KB
05.2018, 87.5 KB
06.2018, 87.5 KB
07.2018, 87.5 KB
08.2018, 87.5 KB
09.2018, 87.5 KB
10.2018, 87.5 KB
11.2018, 13.77 KB
12.2018, 13.77 KB