פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול מניות 2021

1.2021, 13.58 KB
2.2021, 13.58 KB
3.2021, 13.61 KB
4.2021, 13.61 KB
5.2021, 13.61 KB
6.2021, 13.62 KB
7.2021, 13.63 KB
8.2021, 13.64 KB
9.2021, 13.65 KB