פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול ללא מניות 2017

01.2017, 86.5 KB
02.2017, 80.5 KB
03.2017, 80.5 KB
04.2017, 80.5 KB
05.2017, 80.5 KB
06.2017, 80.5 KB
07.2017, 80.5 KB
08.2017, 80.5 KB
09.2017, 80.5 KB
10.2017, 88.5 KB
11.2017, 88.5 KB
12.2017, 88.5 KB