פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50-60 2019

01.2019, 14.21 KB
2.2019, 14.21 KB
3.2019, 14.22 KB
4.2019, 14.22 KB
5.2019, 14.21 KB
6.2019, 14.22 KB
7.2019, 14.21 KB
8.2019, 14.21 KB
9.2019, 14.22 KB
10.2019, 14.21 KB
11.2019, 14.21 KB
12.2019, 14.21 KB