פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50-60 2019

01.2019, 14.21 KB
2.2019, 14.21 KB
3.2019, 14.22 KB
4.2019, 14.22 KB
5.2019, 14.21 KB
6.2019, 14.22 KB
7.2019, 14.21 KB
8.2019, 14.21 KB