פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50-60 2021

1.2021, 14.19 KB
2.2021, 14.2 KB
3.2021, 14.22 KB
4.2021, 14.25 KB
5.2021, 14.25 KB
6.2021, 14.21 KB
7.2021, 14.24 KB
8.2021, 14.23 KB
9.2021, 14.23 KB