פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 28.50%
מניות וני"ע סחירים אחרים 45.34%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 17.44%
מזומנים ושווי מזומנים 7.89%
השקעות אחרות 0.83%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 30,777