פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 26.09%
מניות וני"ע סחירים אחרים 38.62%
פקדונות והלוואות 1.90%
אג"ח קונצרניות סחירות 20.53%
מזומנים ושווי מזומנים 2.63%
השקעות אחרות 10.22%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,964,121