פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

מרכיבי תשואה - מסלול 50-60 2016

01.2016, 23.5 KB
02.2016, 23.5 KB
03.2016, 23.5 KB
04.2016, 23.5 KB
05.2016, 23.5 KB
06.2016, 23.5 KB
07.2016, 23.5 KB
08.2016, 32.5 KB
09.2016, 23.5 KB
11.2016, 23.5 KB
10.2016, 23.5 KB
12.2016, 23.5 KB