פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

מרכיבי תשואה - מסלול 50 ומטה 2016

01.2016, 23 KB
02.2016, 23.5 KB
03.2016, 23.5 KB
04.2016, 23.5 KB
05.2016, 23.5 KB
06.2016, 23.5 KB
07.2016, 23.5 KB
08.2016, 32.5 KB
09.2016, 23.5 KB
10.2016, 23.5 KB
11.2016, 23.5 KB
12.2016, 47.5 KB