פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 50 ומטה - 2018

01.2018, 36.12 KB
02.2018, 35.31 KB
03.2018, 36.16 KB
04.2018, 34.99 KB
05.2018, 35.4 KB
06.2018, 35.52 KB
07.2018, 34.87 KB
08.2018, 160.46 KB
09.2018, 160.29 KB
10.2018, 160.64 KB
11.2018, 160.76 KB
12.2018, 35.45 KB