פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול 60 ומעלה

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2018 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2018
קופת גמל עמ"י - מסלול 60 ומעלה 0.08% 0.05% 0.30%