פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 60 ומעלה - 2017

01.2017, 33.68 KB
02.2017, 33.99 KB
03.2017, 34.16 KB
04.2017, 34.09 KB
05.2017, 33.95 KB
06.2017, 33.92 KB
07.2017, 34.06 KB
08.2017, 33.84 KB
09.2017, 34.74 KB
10.2017, 35.72 KB
11.2017, 34.91 KB
12.2017, 35.29 KB