פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 50 ומטה - 2020

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.34
ינואר-פברואר 3.12-
ינואר-מרס 12.68-
ינואר-אפריל 7.51-
ינואר-מאי 6.45-
ינואר-יוני 7.11-
ינואר-יולי 4.67-
ינואר-אוגוסט 1.07-
ינואר-ספטמבר 3.34-
ינואר-אוקטובר 2.77-
ינואר-נובמבר 1.68
ינואר-דצמבר 3.84