פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 50-60 - 2020

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.38
ינואר-פברואר 1.91-
ינואר-מרס 10.81-
ינואר-אפריל 6.58-
ינואר-מאי 5.54-
ינואר-יוני 6.24-
ינואר-יולי 4.36-
ינואר-אוגוסט 0.99-
ינואר-ספטמבר 2.71-
ינואר-אוקטובר 2.49-
ינואר-נובמבר 1.02
ינואר-דצמבר 2.62