פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 50-60 - 2021

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2021)
ינואר 0.95
ינואר-פברואר 1.42
ינואר-מרס 3.29
ינואר-אפריל 5.37
ינואר-מאי 6.29
ינואר-יוני 7.47
ינואר-יולי 7.73
ינואר-אוגוסט 9.99
ינואר-ספטמבר 9.23