פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה - 2020

שואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.26
ינואר-פברואר 0.72-
ינואר-מרס 7.4-
ינואר-אפריל 3.92-
ינואר-מאי 3.1-
ינואר-יוני 3.79-
ינואר-יולי 2.51-
ינואר-אוגוסט 0.39-
ינואר-ספטמבר 1.68-
ינואר-אוקטובר 1.6-
ינואר-נובמבר 0.37
ינואר-דצמבר 1.47