פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול ללא מניות - 2017

01.2017, 33.62 KB
02.2017, 33.53 KB
03.2017, 33.57 KB
04.2017, 33.46 KB
05.2017, 34.03 KB
06.2017, 33.74 KB
07.2017, 34.01 KB
08.2017, 33.29 KB
09.2017, 33.42 KB
10.2017, 33.91 KB
11.2017, 34.2 KB
12.2017, 34.07 KB