פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול ללא מניות- 2020

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.07
ינואר-פברואר 0.18
ינואר-מרס 3.87-
ינואר-אפריל 2.25-
ינואר-מאי 1.64-
ינואר-יוני 2.39-
ינואר-יולי 1.88-
ינואר-אוגוסט 1.17-
ינואר-ספטמבר 1.76-
ינואר-אוקטובר 1.79-
ינואר-נובמבר 1.13-
ינואר-דצמבר 0.73-