פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול מניות - 2020

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.74
ינואר-פברואר 5.17-
ינואר-מרס 35.78-
ינואר-אפריל 32.47-
ינואר-מאי 31.28-
ינואר-יוני 30.82-