פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול מניות - 2021

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2021)
ינואר 2.65
ינואר- פברואר 4.27
ינואר-מרס 9.51
ינואר-אפריל 14.03
ינואר-מאי 14.85
ינואר-יוני 15.74