פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 50 ומטה - 2017

01.2017, 33.97 KB
02.2017, 34.01 KB
03.2017, 33.42 KB
04.2017, 34.16 KB
05.2017, 34.83 KB
06.2017, 33.69 KB
07.2017, 33.8 KB
08.2017, 34.71 KB
09.2017, 33.51 KB
10.2017, 34.79 KB
11.2017, 34.04 KB
12.2017, 36.3 KB