פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 50-60 - 2017

01.2017, 34.16 KB
02.2017, 34.37 KB
03.2017, 33.52 KB
04.2017, 33.52 KB
05.2017, 34.14 KB
06.2017, 33.78 KB
07.2017, 34 KB
08.2017, 33.54 KB
09.2017, 34.08 KB
10.2017, 34.15 KB
11.2017, 33.79 KB
12.2017, 34.1 KB