פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 50-60 - 2019

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2019)
ינואר 2.25
ינואר-פברואר 3.45
ינואר- מרץ 4.1
ינואר- אפריל 5.84
ינואר- מאי 4.83
ינואר-יוני 6.27
ינואר-יולי 6.84
ינואר-אוגוסט 6.05
ינואר-ספטמבר 7.21
ינואר-אוקטובר 8.54
ינואר-נובמבר
ינואר-דצמבר
9.47
10.33