פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 50-60 - 2018

01.2018, 35.01 KB
02.2018, 35.27 KB
03.2018, 35.65 KB
04.2018, 34.18 KB
05.2018, 35.01 KB
06.2018, 35.21 KB
07.2018, 35.14 KB
08.2018, 160.19 KB
09.2018, 160.28 KB
10.2018, 160.6 KB
11.2018, 152.15 KB
12.2018, 34.24 KB