פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 60 ומעלה - 2018

01.2018, 34.93 KB
02.2018, 35.74 KB
03.2018, 35.54 KB
04.2018, 34.97 KB
05.2018, 34.45 KB
06.2018, 35.22 KB
07.2018, 35.7 KB
08.2018, 160.7 KB
09.2018, 160.7 KB
10.2018, 160.47 KB
11.2018, 159.74 KB
12.2018, 34.75 KB