פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול ללא מניות - 2018

01.2018, 34.99 KB
02.2018, 35.74 KB
03.2018, 35.57 KB
04.2018, 34.97 KB
05.2018, 34.45 KB
06.2018, 35.22 KB
07.2018, 35.7 KB
08.2018, 160.19 KB
09.2018, 160.41 KB
10.2018, 160.34 KB
11.2018, 160.01 KB
12.2018, 34.43 KB