פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50 ומטה 2019

1.2019, 13.77 KB
2.2019, 13.78 KB
3.2019, 13.79 KB
4.2019, 13.79 KB
5.2019, 13.8 KB
6.2019, 13.79 KB
7.2019, 13.81 KB
8.2019, 13.81 KB