פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

2019

*מסלול מניות החל לפעול ביום 30 ביוני 2019.

6.2019, 13.45 KB
7.2019, 13.51 KB
8.2019, 13.51 KB