פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

2019

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2019)
ינואר*  - 
ינואר-פברואר*  - 
ינואר- מרץ*  - 
ינואר- אפריל*  - 
ינואר- מאי*  - 
ינואר-יוני* -
ינואר-יולי* 0.48-
ינואר-אוגוסט* 2.79-
* המסלול החל לפעול בחודש יוני 2019 (30/6/19).