דו"ח חודשי 

דו"ח חודשי - מסלול לבני 60 ומעלה:

08/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

07/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

06/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

05/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

04/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

03/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

02/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

01/2018 מסלול לבני 60 ומעלה

12/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

11/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

10/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

09/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

08/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

07/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

06/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

05/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

04/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

03/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

02/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

01/2017 מסלול לבני 60 ומעלה

12/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

11/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

10/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

09/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

08/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

07/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

06/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

05/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

04/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

03/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

02/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

01/2016 מסלול לבני 60 ומעלה

דו"ח חודשי - מסלול לבני 50-60:

08/2018 מסלול לבני 50-60

07/2018 מסלול לבני 50-60

06/2018 מסלול לבני 50-60

05/2018 מסלול לבני 50-60

04/2018 מסלול לבני 50-60

03/2018 מסלול לבני 50-60

02/2018 מסלול לבני 50-60

01/2018 מסלול לבני 50-60

12/2017 מסלול לבני 50-60

11/2017 מסלול לבני 50-60

10/2017 מסלול לבני 50-60

09/2017 מסלול לבני 50-60

08/2017 מסלול לבני 50-60

07/2017 מסלול לבני 50-60

06/2017 מסלול לבני 50-60

05/2017 מסלול לבני 50-60

04/2017 מסלול לבני 50-60

03/2017 מסלול לבני 50-60

02/2017 מסלול לבני 50-60

01/2017 מסלול לבני 50-60

12/2016 מסלול לבני 50-60

11/2016 מסלול לבני 50-60

10/2016 מסלול לבני 50-60

09/2016 מסלול לבני 50-60

08/2016 מסלול לבני 50-60

07/2016 מסלול לבני 50-60

06/2016 מסלול לבני 50-60

05/2016 מסלול לבני 50-60

04/2016 מסלול לבני 50-60

03/2016 מסלול לבני 50-60

02/2016 מסלול לבני 50-60

01/2016 מסלול לבני 50-60

דו"ח חודשי - מסלול לבני 50 ומטה:

08/2018 מסלול לבני 50 ומטה

07/2018 מסלול לבני 50 ומטה

06/2018 מסלול לבני 50 ומטה

05/2018 מסלול לבני 50 ומטה

04/2018 מסלול לבני 50 ומטה

03/2018 מסלול לבני 50 ומטה

02/2018 מסלול לבני 50 ומטה

01/2018 מסלול לבני 50 ומטה

12/2017 מסלול לבני 50 ומטה

11/2017 מסלול לבני 50 ומטה

10/2017 מסלול לבני 50 ומטה

09/2017 מסלול לבני 50 ומטה

08/2017 מסלול לבני 50 ומטה

07/2017 מסלול לבני 50 ומטה

06/2017 מסלול לבני 50 ומטה

05/2017 מסלול לבני 50 ומטה

04/2017 מסלול לבני 50 ומטה

03/2017 מסלול לבני 50 ומטה

02/2017 מסלול לבני 50 ומטה

01/2017 מסלול לבני 50 ומטה

12/2016 מסלול לבני 50 ומטה

11/2016 מסלול לבני 50 ומטה

10/2016 מסלול לבני 50 ומטה

09/2016 מסלול לבני 50 ומטה

08/2016 מסלול לבני 50 ומטה

07/2016 מסלול לבני 50 ומטה

06/2016 מסלול לבני 50 ומטה

05/2016 מסלול לבני 50 ומטה

04/2016 מסלול לבני 50 ומטה

03/2016 מסלול לבני 50 ומטה

02/2016 מסלול לבני 50 ומטה

01/2016 מסלול לבני 50 ומטה

דו"ח חודשי - מסלול ללא מניות מתמחה:

08/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

07/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

06/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

05/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

04/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

03/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

02/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

01/2018 מסלול ללא מניות מתמחה

12/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

11/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

10/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

09/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

08/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

07/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

06/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

05/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

04/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

03/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

02/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

01/2017 מסלול ללא מניות מתמחה

12/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

11/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

10/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

09/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

08/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

07/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

06/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

05/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

04/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

03/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

02/2016 מסלול ללא מניות מתמחה

01/2016 מסלול ללא מניות מתמחה


דו"ח חודשי עד 31.12.2015

דו"ח חודשי - מסלול כללי:

12/2015 מסלול כללי

11/2015 מסלול כללי

10/2015 מסלול כללי

09/2015 מסלול כללי

08/2015 מסלול כללי

07/2015 מסלול כללי

06/2015מסלול כללי

05/2015 מסלול כללי

04/2015 מסלול כללי

03/2015 מסלול כללי

02/2015 מסלול כללי

01/2015 מסלול כללי

12/2014 מסלול כללי

11/2014 מסלול כללי  

10/2014 מסלול כללי

09/2014 מסלול כללי   

08/2014 מסלול כללי

07/2014 מסלול כללי   

06/2014 מסלול כללי  

05/2014 מסלול כללי  

04/2014 מסלול כללי   

03/2014 מסלול כללי

02/2014 מסלול כללי

01/2014 מסלול כללי   

12/2013 מסלול כללי  

11/2013 מסלול כללי  

10/2013 מסלול כללי    

09/2013 מסלול כללי  

08/2013 מסלול כללי    

07/2013 מסלול כללי    

06/2013 מסלול כללי    

05/2013 מסלול כללי    

04/2013 מסלול כללי    

03/2013 מסלול כללי    

02/2013 מסלול כללי    

01/2013 מסלול כללי    

12/2012 מסלול כללי    

11/2012 מסלול כללי     

דו"ח חודשי - מסלול ללא מניות:

12/2015 מסלול ללא מניות

11/2015 מסלול ללא מניות

10/2015 מסלול ללא מניות

09/2015 מסלול ללא מניות

08/2015 מסלול ללא מניות

07/2015 מסלול ללא מניות

06/2015 מסלול ללא מניות

05/2015 מסלול ללא מניות

04/2015 מסלול ללא מניות

03/2015 מסלול ללא מניות

02/2015 מסלול ללא מניות   

01/2015 מסלול ללא מניות

12/2014 מסלול ללא מניות

11/2014 מסלול ללא מניות

10/2014 מסלול ללא מניות

09/2014 מסלול ללא מניות

08/2014 מסלול ללא מניות

07/2014 מסלול ללא מניות

06/2014 מסלול ללא מניות

05/2014 מסלול ללא מניות

04/2014 מסלול ללא מניות

03/2014 מסלול ללא מניות

02/2014 מסלול ללא מניות

01/2014 מסלול ללא מניות

12/2013 מסלול ללא מניות

11/2013 מסלול ללא מניות

10/2013 מסלול ללא מניות

09/2013 מסלול ללא מניות

08/2013 מסלול ללא מניות

07/2013 מסלול ללא מניות

06/2013 מסלול ללא מניות

05/2013 מסלול ללא מניות

04/2013 מסלול ללא מניות

03/2013 מסלול ללא מניות

02/2013 מסלול ללא מניות

01/2013 מסלול ללא מניות

12/2012 מסלול ללא מניות

11/2012 מסלול ללא מניות

דו"ח חודשי - מסלול אג"ח מניות עד 10%:

12/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

11/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

10/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

09/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

08/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

07/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

06/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

05/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

04/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

03/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%

02/2015 מסלול אג"ח מניות עד 10%